Utveckling av Organisationer

Organisationer kan vara allt ifrån några stycken som går samman kring en verksamhetsidé till stora globala koncerner. Jag koncentrerar mig på de små och medelstora  företagen och erbjuder hjälp i Ledning och styrning. Hur kan ett Situationsanpassat Ledarskap tillämpas och hur påverkar detta medarbetare och resultat i organisationen?

organisationJag erbjuder hjälp att arbeta fram olika planer och policies som krävs enligt lagstiftning.

Exempel är Arbetsmiljölagen där jag ger olika insatser.

Ett annat är Lagen om Anställningsskydd och vad som krävs för att efterfölja denna

Ett tredje exempel är Arbetstidslagen och hur denna ska                                                      efterföljas.