Om Jan-Olof

jan_olof

Jag har under mer än 20 år intresserat mig för mänskligt beteende och har därför studerat och praktiserat ämnen och områden värdefulla att ha med i portföljen. Detta har jag i ökande grad använt mig av i mitt praktiska yrkesliv som officer, som personal- och beteendevetare, som Diplomerad Coach och som behandlare KBT.

Som 16-åring anställdes jag i Flottan och stannade där i sammanlagt 23 år.

Inom Flottan utbildade jag mig till handledare i UGL försvarets kurs Utveckling Grupp och Ledare Med kaptens grad fick jag möjlighet att sluta i försvaret och börja studera vid Växjö universitet.
Under 7 år var jag anställd vid Kriminalvården som personalkonsult.
Inom kriminalvården deltog jag i utbildning i Motiverande intervju.

Studier vid Växjö universitet under 5 år resulterade i:
Filosofie kandidat Personalvetarprogrammet med fördjupning Socialpsykologi Problemorienterad Arbetspsykologi
Medie-kommunikationsvetenskap

Min senaste kompetensutveckling har jag inhämtat hos Prevent. En ideel förening med Svenskt Näringsliv, LO och PTK  som huvudmän. Prevent använder begreppet BAM bättre Arbetsmiljö och jag tillämpar deras metodik.

Genom min långa erfarenhet av förenings- och politiskt engagemang samt genomgången certifiering vid Styrelseakademin Syd åtar jag mig styrelseuppdrag.

Hos Coach Companion har jag gått utbildning till Diplomerad Coach.

Hos Psykologpartners W&W har jag genomgått steg1-utbildning i KBT.