Kommunikation

Jag erbjuder kurs i Kommunikation.

Bild kommunikation samarbeteKommunikation – vad man bör känna till för att bättre kunna kommunicera med andra människor!

Målgrupp: Alla som vill förbättra sin förmåga i personlig kommunikation.

Mål: Övergripande:

 

Det är bättre att prata ut så att man kan beta i samma Restaurang!

Öka deltagarnas kunskaper och färdigheter gällande kommunikation i sociala situationer.

Den förbättrade förmågan skall bidra till ett ökat självförtroende.

– stärka deltagarnas förmåga att samtala

– öka medvetenheten om det egna beteendets betydelse

– öka förståelsen för olika människor, deras beteenden och reaktioner.

Innehåll:

– Personlig kommunikation  bakgrund teori

– Ögonkommunikation

– Kroppshållning

– Gester o Mimik

– Röst och Språk

– Personlig stil och Humor

–  LYSSNA

– Feedback

Praktiska exempel

Övningar o bedömningar   

Utvärderingar Vad har du lärt dig och tar med Dig?      

Tid:        Beroende på målgrupp och önskemål