Hur Anna fick hjälp med spindelfobi

”Anna” söker för sin skräck för spindlar. Har under uppväxtåren kommit i kontakt med djur i naturen på olika sätt utan några bekymmer. Rider och tycker om djur. Inga i släkten har liknande bekymmer. Problemen började i ungdomen vid cirka 14 års ålder då” Anna” första gången blev rädd för spindlar. Hon har således haft dessa bekymmer i ökande grad under mer än 10 år.

Ett exempel: Ligger i sängen. Märker att en spindel kryper över ansiktet. Spritter till och kryper ihop. Börjar svettas och får ökad puls och hjärtat slår snabbare. Får panik. Skriker och gråter. Slår bort spindel från ansiktet, flyttar sig från spindel, försöker hålla ögonkontakt med den. Vill ha kontroll på var den finns. Tänker att den måste bort. Ropar på hjälp. Mor och far kommer till hjälp. Mor tar bort spindel. Panik rädsla oro minskar.

Har under sin uppväxt befäst och vidmakthållit sina obehag genom ett antal liknande fall med kryp, levande varelser, spindlar. Flykt, undvikande och ett antal så kallade säkerhetsbeteenden, som att mor tar bort spindlar, befäster och vidmakthåller. ”Anna” upplever obehag varje vecka när hon SER spindlar. Porten in till hyreshuset, i lägenheten, i källaren och på familjens gård är ställen där hon möter spindlar.

Ett självskattningsformulär som mäter obehag inför spindlar ger 20 poäng på en skala 0-31. Sista självskattningen ger 7 på samma skala.

Efter 7 timmars samtal och behandling har ”Anna” i mycket stor utsträckning lärt sig att bättre förhålla sig till möten med spindlar. Genom intervjuer fick ”Anna” berätta om sina obehag, Genom ”undervisning” fick ”Anna” lära sig vad som sker fysiologiskt, känslomässigt, tankemässig och beteendemässigt.

spindelfobiUnder 4 timmar uppdelat på tre tillfällen fick ”Anna” träffa spindlar och bearbeta sitt obehag under överinseende av mig.   ”Anna” fick också hemuppgifter som genomfördes mellan träffarna.

I den efterföljande utvärderingen skriver ”Anna”

”Jag är mycket stolt och glad över det jag åstadkommit med din hjälp.Jag blev nästan förvånad av förtroendet jag fick för dig och tyckte att det kändes mycket bra att träffa dig och genomgå denna behandling. Jag har uppskattat de dokument du skickat efter våra sessioner och det har varit mycket intressant läsning. Jag märker en stor skillnad mellan att sitta med dig i ett rum och öva med spindlar och att göra det ensam eller med familj. Det får mig att inse tryggheten och förtroendet som jag fick för dig. Jag fortsätter att öva med de få spindlar som finns omkring mig nu. Den virtuella spindeln (animerad spindel i ett PC-program) berör mig inte speciellt mycket längre men jag ska försöka att använda den emellanåt ändå för att inte återgå till mina gamla mönster.”