Professionell Coaching Grupp

Grupper kan hamna i svåra situationer i föreningslivet, privatlivet och i arbetslivet. Utveckling av nya grupper, byten av gruppmedlemmar, konflikter och grupper som arbetar med svåra uppgifter är exempel på situationer som går att påverka, förändra och utveckla.

gruppJag erbjuder hjälp att förstå hur det hänger ihop och hur man på olika sätt kan förhålla sig till dessa påfrestningar så att gruppen kan fungera bättre och bli mer tillfreds och effektiv.

 

Konflikter uppstår ibland i grupper. Hantering av dessa erbjuds.  Ofta ger en insats bra resultat.

”Jag fick konflikter på en av mina avdelningar och gav Jan-Olof i uppdrag att lösa problematiken. Han har med sin breda erfarenhet lyckats få mina anställda att inse ansvar, möjligheter och ekonomiskt ansvar. Efter några månaders återkommande grupparbeten varvat med individuella arbeten har stämning och produktivitet förbättrats fantastiskt bra. Jan-Olof har givit mig återkoppling under projektets gång vilket har varit av stor betydelse för mig som chef.”

VD Bygghandel

Ni har lösningarna.  Jag lockar fram dom med användning av professionell gruppcoaching.

Ni formulerar målen. Jag lyssnar, konkretiserar och lotsar er framåt mot att uppnå målen.