Start

Behovet av stöd, rådgivning, coaching och mentorskap växer i en alltmer komplicerad omvärld. Jag vill arbeta för att främst hjälpa individer och grupper men även organisationer att kunna utnyttja den inneboende motivation och förmåga som finns till förändring och utveckling.

För enskilda erbjuder jag hjälp i det som är svårt med användning av kraftfull Coaching eller med användning av KBT.

För grupper och organisationer åtar jag mig uppdrag som utvecklar arbetsplatser med alla dess aspekter. Rekrytering, teambuilding, konflikthantering, medarbetarundersökningar och stöd i andra Arbetsgivarprocesser.

Jag ingår i en grupp andra skickliga företagare under namnet  A&L ,
Arbetsmiljö & Ledarskap
. Läs mer om oss här.

Jag finns på studier.se . Välkommen att boka in ur mitt utbud.

Jag är underkonsult åt Arbetslivsresurs en del av Arenakoncernen.

Jag är underkonsult åt Right Management inom Manpower Group.

Jag stödjer Idrotten i Karlskrona. Sportlotteriet.

Börja med dig själv eller er själva och lägg inte all energi på att försöka ändra på andra.

Välkommen!
Jan-Olof Petersson